Het Agrifood ecosysteem

Het toepassingsgebied Agrifood bestaat uit meer dan 60 partners van bedrijfsleven tot kennisinstellingen in drie verschillende sectoren binnen de agrifood waardeketen met 17 projecten die lopen over een periode van 7 jaar. Daarnaast zijn er ook overkoepelende sleuteltechnologieprojecten die de waardeketen overstijgen en die essentieel zijn voor de handsfree agrifood projecten. 

Met zoveel verschillende partners die ieder hun eigen belangen hebben, is een sterke onafhankelijke regie met heldere kaders nodig. Met ons dynamische ecosysteem verbinden we alle partijen aan elkaar en zijn we in staat om te faciliteren waar nodig. Zo houden we focus en geven we richting om de gezamenlijke ambitie voor een betere planeet, het welzijn van de mens en economische waarde van de sector waar te maken.

De route naar succes

Het ecosysteem heeft als doel om het verdienvermogen voor partners en de economie te versterken en tegelijkertijd maatschappelijke waarde te creëren. Dit begint bij het goed in kaart brengen welke thema’s, knelpunten en behoeftes er spelen en daaruit kansen die er zijn inzichtelijk te maken. Van daaruit stimuleren en versnellen we de innovaties waar dit programma voor staat; een bijdrage aan een handsfree agrifoodsector.

Dit doen we door:

  • In te spelen op maatschappelijke uitdagingen wat zorgt voor relevantie.
  • De innovaties die ontwikkeld worden zo breed mogelijk inzetbaar te maken dan uitsluitend het toepassingsgebied om
    schaalbaarheid mogelijk te maken.
  • Te zorgen dat voldoende kennis beschikbaar is en blijft. Talenten enthousiasmeren en opleidingen laten voorsorteren om de continuïteit te borgen. De mensen moeten het uiteindelijk gaan en kunnen doen.
  • Eindgebruikers te informeren en enthousiasmeren om de innovatieve technieken te gaan toepassen in hun productieprocessen.
  • Overheden en instanties te betrekken om ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving het mogelijk maken om innovaties de ruimte te geven en eindgebruikers het kunnen gaan toepassen.

     

Meer weten of meedoen?

Wil je meer weten of bijdragen aan het ecosysteem van NXTGEN Hightech Agrifood? Dat kan!
Neem contact op met Josephine van Eggelen.