Agrifood innovatiepakketten & projecten

Het NXTGEN Hightech Agrifood programma focust op drie deelgebieden, met 17 projecten, om systeem- en transformatie falen aan te pakken, innovaties te mobiliseren en de concurrentiepositie te versterken.

Handsfree Open Teelt, Veeteelt & Boomgaard

Het doel van dit deelgebied is het bevorderen van duurzame landbouw door nieuwe technologieën samen te voegen ter ondersteuning van arbeidsefficiëntie, vakmanschap en duurzaamheid in open teelten, veeteelt en fruitteelt. Het project streeft naar optimalisatie en automatisering door middel van autonome systemen die repetitieve arbeid vervangen, het management ondersteunen en real-time inzichten bieden. Met Nederland als leider in landbouwtechnologie, beoogt dit pakket een bloeiende, duurzame toekomst voor landbouw en voedselproductie wereldwijd te creëren.

Projecten:
 • Full Autonomy Enabling Systems
  Autonomie op en rond het melkveebedrijf.
  Betrokken koplopers: AGXEED, Lely, Sieplo, Troliet Feeding Technology en Wageningen University & Research
 • Plasma4Agrifood
  Plasmatechnologie voor duurzame voedselproductie.
  Betrokken koplopers: Blue Plasma, VitalFluid, N2 Applied, TU Eindhoven en Agrifirm
 • E-Tractor
  Ontwikkeling van een autonoom, elektrisch aangedreven platform inzetbaar in de open teelt.
  Betrokken koplopers: Vantage, evers, Straver, Novifarm, Reesink Agri, Kamps de Wilde, Van der Woerd
 • Pixelfarming Robotics
  Agro robots voor het wereldwijde Agritech internetwerk van en voor autonome farmers ten behoeve van handsfree voedselproductie.
  Betrokken koplopers: Pixelfarming Robotics, Robot Unie, Lenders Peeters, Dogterom, Huiberts, Vaalburg, Robot Unie
 • Appelpluk Robot
  Ontwikkelen van een robot die geschikt is om automatisch appels te plukken in boomgaarden, ook geschikt om automatisch te snoeien.
  Deelnemende koplopers: Munckhof, Riwo, Saxion Univerisiteit, Fontys, Wageningen University en Research
 • Handsfree Autonoom Oogsten Vollegrondsgroente
  Ontwikkelen van autonome oogst voor vollegrondsgroente met aandacht voor broccoli en erwten.
  Deelnemende Koplopers: OXBO, Automated Harvesting Solutions Europe, TEC 4M en Wageningen University & Research
 • Handsfree Orchards
  Autonoom beheer van boomgaarden.
  Deelnemende koplopers: Agromanager, Wageningen University & Research, One Planet, Aurea Imaging & Delphy
 • Hollandse Data Linie
  De Hollandse Datalinie organiseert een boeren data-hub, dat informatiehuis landbouw genoemd wordt, zorgt voor opslag, toegang en zeggenschap van bedrijfseigen data. Zodat ook de boer baat heeft bij de digitalisering.
  Deelnemende koplopers: Bio Scope, Akkerweb, boakkerbouw, KPN LoT, VAA Data works, LTO bedrijven, LTO Noord, Boer&Data en Wageningen University & research
 • Towerd Imaging Sensors
  De benadering omvat het gebruik van torens voor monitoring, multi/hyperspectrale camera’s, data-adaptieve gewasmodellen en timelapse video’s om het agronomisch beheer te verbeteren.
  Deelnemende koplopers: AeuroVision, Yookr, KNVB en Wageningen University & Research

Handsfree Glastuinbouw

De doelstelling van dit deelgebied is het introduceren van nieuwe hightech oplossingen in de glastuinbouw voor betrouwbare levering, efficiënter gebruik van grondstoffen en het verminderen van verspilling. Dit gebied omvat de ontwikkeling van sleuteltechnologieën, zoals robotica, cybersystemen en kunstmatige intelligentie (AI), om menselijke arbeid te vervangen en kennis te digitaliseren. Dit alles richt zich op het aanpakken van de groeiende behoefte aan duurzaam voedsel en de uitdagingen van de tekorten aan geschoold personeel, met een specifieke focus op “Feeding and Greening Megacities”.

Projecten:
 • Collectieve Data
  Een gemeenschappelijke “taal” voor de glastuinbouw waardoor strategische samenwerking en veilige gegevensuitwisseling tussen verschillende (semi)autonome handsfree kassystemen, -robots en operators mogelijk wordt gemaakt.
  Deelnemende koplopers: TNO en Hortivation
 • Digital Twin
  Een digitale infrastructuur waarbij het geraamte van een nieuwe generatie tuinbouwproducten ontstaat. Digital twin wordt ontwikkeld om methoden en oplossingen te verbeteren door gebruik te maken van verschillende soorten data, waaronder klimaatdata, topografische informatie en directe sensordata.
  Deelnemende koplopers: Sobolt, Hoogendoorn, Lets Grow Com, Gearbox, Beekenkamp, TU Delft en Wageningen University & Research
 • Robot Platform
  Een praktisch toepasbare en economisch rendabel modulair robotplatform dat zichzelf technisch en bedrijfseconomisch bewijst binnen een aantal specifieke robottoepassingen. De oogstrobot is inzetbaar voor het plukken van trostomaten, en voor bladbreken bij de productie van tomaten.
  Deelnemende koplopers: PRIVA, Ridder, Mprise Agriware, TU Delft en Wageningen University & Research
 • After Harvest
  After Harvest Robotica ligt de focus op het proces van oogst tot expeditie, met een duidelijke interfacing naar het gerobotiseerd oogsten. De logistieke handelingen en het reduceren van de menselijke invloeden. Daarbij richt het zich op de verbetering van twee belangrijke thema’s: voedselveiligheid en voedselverspilling.
  Deelnemende koplopers: VDL ETG, VBTI, Bosman Zaal, TU Delft en Wageningen University & Research

Handsfree Voedselverwerking

In dit deelgebied werken we aan technologieën die het mogelijk maken voedsel flexibeler, vraag gestuurd en duurzaam te produceren, te verwerken en te verpakken. We gaan, met behoud van voedselkwaliteit, -veiligheid en traceerbaarheid, de grondstofefficiëntie verhogen, arbeidsomstandigheden verbeteren en voedselverspilling verminderen. Onze oplossingen voor geïntegreerde systemen ontwikkelen, testen en demonstreren we in een echte productieomgeving. Dit draagt bij aan schaalvergroting van innovaties en versterkt de wereldwijde positie die Nederland heeft op het gebied van ontwikkeling, productie en export van voedselverwerkingsmachines met IT-platforms en ondersteunende diensten. Doe mee om een toekomst te te creëren waarin Nederland vooroploopt in duurzame voedselverwerkingstechnologieën.

Projecten:
 • Dark Fruit Factory
  Een volledig data gestuurd en autonoom pak- en sorteer station voor fruit; meer met minder handjes.
  Deelnemende koplopers: Greefa, Fruit Masters en Fruit Tech Campus.
 • Ready to Go (m)eat
  Een flexibele, modulaire, bestuurbare en geoptimaliseerde maaltijdenproductielijn om in te spelen op de (unieke) vraag vanuit de eindklant.
  Deelnemende koplopers: Marel & One Planet
 • Ready Made Meals
  Een flexibele, slimme, arbeidsefficiënte verplaatsbare cobot voor meerdere toepassingen.
  Deelnemende koplopers: Van Wees Waalwijk, Hessing en Wageningen University & Research
 • Local Tea Production
  Tea processing unit: een digitaal & sensor gestuurd mobiel thee processing systeem om op verschillende locaties onder uniforme en constante condities thee te verwerken.
  Deelnemende koplopers: Local Tea, Van Wees Waalwijk en Wageningen University & Research