Projecten

Innovatiepakket: Glastuinbouw

Binnen het innovatiepakket Glastuinbouw wordt gewerkt aan vierprojecten:

Agrifood 10: Collectieve data

Agrifood 11: Digital twin

Agrifood 12: Oogstrobot

Agrifood 13: After harvest

Overzicht van onze projecten

Agrifood 10

Collectieve data

Dit project beoogt de ontwikkeling van een gestandaardiseerde data-infrastructuur voor de glastuinbouwsector, gericht op het ondersteunen van adaptieve en autonoom aangestuurde kassen. Momenteel ontwikkelt elk bedrijf afzonderlijk zijn eigen systemen, wat leidt tot hoge kosten en innovatievertraging. Door een gemeenschappelijke "taal", de Common Greenhouse Ontology, en een uitwisselingsplatform, de Hortivation Hub, faciliteert het project eenduidige informatiemodellering en veilige data-uitwisseling tussen (semi)autonome systemen in de kas. Zo werken we bijvoorbeeld aan het integreren van gegevens van robots en sorteermachines in de CGO, het toevoegen van geavanceerde dataoplossingen aan de Hortivation Hub, en het ontwikkelen van standaarden voor datakwaliteit en co-learning.

Dit project richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde AI-oplossingen voor de tuinbouwsector, met de nadruk op het creëren van een 'Digital Twin' van de kasomgeving. Deze virtuele kopie maakt het mogelijk om gewasproductie nauwkeurig te simuleren en te optimaliseren. Het project integreert diverse datastromen, waaronder klimaatdata en directe sensordata, om betere besluitvorming in de kas te ondersteunen. Daarnaast worden methoden voor 'Advanced and Portable Plant Phenotyping' en 'Integrated Pest Management' ontwikkeld, die bijdragen aan een duurzamere gewasbescherming en optimalisatie van de teelt. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van verbonden sensoren en autonome robots.

Agrifood 11

Digital twin

Agrifood 12

Oogstrobot

Agrifood12 richt zich op het ontwikkelen van een modulair robotplatform voor de tuinbouw, met name gericht op 'hands free' bewerkings- en oogstprocessen in de glastuinbouw. Partners uit verschillende sectoren werken samen aan geavanceerde robotica voor gewashandelingen zoals bladsnijden en het plukken van tomaten. Het project integreert AI en andere technologieën om efficiëntie te verhogen en te anticiperen op ziekten en plagen, waardoor betere beslissingsondersteuning en bedrijfsprocesintegratie mogelijk worden. De ambitie is om met dit platform binnen 8 tot 10 jaar een wereldwijd marktaandeel van 60% in gerobotiseerde tuinbouw te realiseren, wat aanzienlijk economisch potentieel biedt.

Het project 'After Harvest Robotica' streeft naar een revolutie in de glastuinbouw door het implementeren van geavanceerde automatisering met vision-technologie en AI. Dit initiatief omvat niet alleen de inzet van robots maar ook een herziening van de infrastructuur, werkwijzen en teeltmethodes om deze af te stemmen op nieuwe technologieën. De ambitie is om de traditionele, hoofdzakelijk handmatige en batchgerichte processen te transformeren naar een 24/7/365 volledig geautomatiseerd systeem, met als uiteindelijk doel een one-piece-flow proces tot aan het laaddock van een teeltlocatie. Centraal in dit project staan het verlagen van kosten om de concurrentiepositie te versterken, het reduceren van voedselafval en het waarborgen van voedselveiligheid voor consumenten.

Agrifood 13

After harvest

Bekijk onze andere innovatiepakketten

Let's connect

Meer weten over het Agrifood domein binnen het NXTGEN Hightech-programma?
We komen graag in contact met je.