Projecten

Innovatiepakket: Open teelt

Overzicht van onze projecten

Agrifood 01

Full autonomy enabling systems

Binnen Agrifood01 ontwikkelen we een geavanceerd systeem van autonome landbouwvoertuigen uitgerust met AI-gestuurde sensoren en algoritmen, ontworpen om landbouwtaken met hoge precisie en weinig menselijke inmenging uit te voeren. Door deze autonome voertuigen te optimaliseren, wordt niet alleen de efficiëntie van de voedselproductie verhoogd, maar draagt het ook bij aan een duurzamere landbouwpraktijk. Dit project is een belangrijke stap in het vaststellen van wereldwijde normen voor duurzame landbouw en het verbeteren van de arbeidsefficiëntie binnen de sector.

In dit project ontwikkelen we plasmatechnologie als een duurzaam alternatief voor huidige oplossingen op het gebied van landbouw. Plasma, dat met elektriciteit en lucht wordt geproduceerd, kan gebruikt worden voor gewasbescherming, stikstofbinding en luchtzuivering, wat bijdraagt aan de verduurzaming van landbouwprocessen. We richten ons op het opschalen en implementeren van deze technologie om emissies te reduceren, de energietransitie te bevorderen en circulaire landbouw te ondersteunen. Dit versnelt niet alleen de verduurzaming van voedselproductie, maar integreert ook nauw met precisielandbouw en autonome technologieën.

Agrifood 02

Plasma4Agrifood

Agrifood 03

E-tractor

In Agrifood03 ontwikkelen we een geavanceerde, elektrisch aangedreven en autonoom werkende trekker-werktuig combinatie om in te spelen op duurzaamheid en de stijgende arbeidskosten in de agri-tech markt. Het consortium werkt aan de bouw van 'E-tractors' die we zowel nationaal als internationaal willen introduceren. De eerste stap omvat het bouwen van elektrische prototypes die uitvoerig in een reële praktijkomgeving getest worden. Vervolgens zullen we autonome technieken verder onderzoeken en ontwikkelen. Dit initiatief zal niet alleen een significante CO2-reductie bewerkstelligen—geschat op 32.000 ton per jaar tegen 2030 voor 1.000 trekkers met elk 1.000 draaiuren—maar ook zorgen voor een gezond verdienvermogen voor gebruikers en toepassers van deze nieuwe technologie, essentieel voor duurzame impact in de sector.

Dit project richt zich op de ontwikkeling van agro-robots en de bijbehorende digitale infrastructuur voor een wereldwijd netwerk van autonome boerderijen. Het doel is de groei van 10 naar 200 autonome farms te versnellen, met een verwachte uitbreiding naar 1000 autonome boerderijen wereldwijd in 2029. De multifunctionele Robot One van PixelFarming Robotics zal direct inzetbaar zijn op deze farms. De Robot Unie fungeert hierbij als een centrale hub, die lokale autonome boeren verbindt en een marktplaats biedt voor het alloceren van landbouwgrond.

Agrifood 04

Pixelfarming Robotics

Agrifood 05

Appel pluk robot

Agrifood05 richt zich op de ontwikkeling van een robot die niet alleen automatisch appels kan plukken in boomgaarden, maar ook geschikt is voor automatisch snoeien. Dit initiatief beoogt de export van grote aantallen van deze robotsystemen, met als doel de omzet voor de strategische partners en productiebedrijven in de fruitteeltsector verder te vergroten. Voor de distributie en uitbreiding van het marktbereik zullen we gebruikmaken van ons bestaande dealernetwerk, dat als basis dient en verder uitgebreid zal worden om deze technologische vooruitgang effectief te ondersteunen.

Dit project richt zich op de ontwikkeling van autonome mobiele machines voor het oogsten van vollegrondsgroenten. Hierbij worden technologieën zoals IoT, AI en robotica ingezet. Deze technologieën helpen de afhankelijkheid van menselijke arbeid te verminderen, voedselverspilling te minimaliseren en de productkwaliteit te verhogen. Het uiteindelijke doel is de implementatie van duurzame, geautomatiseerde groenteoogstmachines die de ecologische voetafdruk van landbouwactiviteiten verkleinen.

Agrifood 06

Handsfree autonoom oogsten vollegrondsgroente

Agrifood 07

Handsfree Orchards

Binnen dit project ontwikkelen we een autonoom fruitteeltsysteem waarbij tractoren zelfstandig door boomgaarden navigeren, uitgerust met sensoren om elke boom individueel te monitoren. Het gebruikt kunstmatige intelligentie om belangrijke groeiparameters zoals groei, bloei en productie te analyseren en real-time beslissingen te nemen voor optimaal boomgaardbeheer. Het uiteindelijke doel is volledig autonome boomgaardbeheer, waarbij menselijke tussenkomst wordt geminimaliseerd. De eerste toepassingen richten zich op monitoring van bloesem, groei en productie, en experimenteel onderzoek naar ziekte- en plaagdetectie en geavanceerde snoeitechnieken.

Het project 'Hollandse Datalinie' creëert een geïntegreerde data-infrastructuur voor boeren om hun eigen gegevens te beheren en te beschermen. Dit project biedt een oplossing voor het gefragmenteerde dataopslagsysteem waarin boeren vaak de data leveren zonder centrale controle. Binnen dit project werken we aan een oplossing waarbij boeren in staat worden gesteld om zelf hun data te controleren en te verbinden met innovaties, wat leidt tot betere besluitvorming, transparantie in voedselproductie, en inzicht in de prestaties op milieugerelateerde thema's.

Agrifood 08

Hollandse Datalinie

Agrifood 09

Towered Imaging Sensors

Het project Towered Imaging Sensors (TOIS) introduceert een nieuwe methode voor gewasmonitoring door gebruik te maken van camera's vanuit vaste opstellingen. Deze aanpak vermijdt de beperkingen van satellieten (zoals bewolking en zon-synchronisatie) en drones (regelgeving en onderhoud) en maakt gebruik van geavanceerde multi- of hyperspectrale camera's. TOIS levert hoogwaardige data die direct bruikbaar zijn voor simulaties en beslissingsondersteunende berekeningen. Als Proof-of-Concept wordt deze technologie eerst getest op sportvelden in samenwerking met de KNVB om grasmanagement te verbeteren, en vervolgens toegepast op vier demo-bedrijven voor specifieke gewasmonitoring.

Bekijk onze andere innovatiepakketten

Let's connect

Meer weten over het Agrifood domein binnen het NXTGEN Hightech-programma?
We komen graag in contact met je.