Projecten

Innovatiepakket: Voedselverwerking

Overzicht van onze projecten

Agrifood 14

Dark fruit factory

Dit project richt zich op het verminderen van handarbeid in het sorteren en verpakken van fruit door verdere robotisering en automatisering van de meest arbeidsintensieve processen. Centraal staat de optimalisatie van bestaande technologieën zoals de Smartpackr en Automatische Traypacker voor gebruik in pakstations. Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van toepassingsgebieden voor verpakrobots naar diverse vruchtsoorten zoals peren en citrusvruchten, en aan geavanceerde automatische kwaliteitscontrolesystemen die gebruikmaken van multispectrale herkenning en machine learning. Ook de ontwikkeling van logistieke systemen zoals integratie met hoogbouwmagazijnen en geautomatiseerde geleide voertuigen (AGV’s), en de combinatie van deze technologieën in een efficiënt pluk- en sorteerproces staan centraal.

Binnen Agrifood15 ontwikkelen we een flexibele en modulaire maaltijdenproductielijn die aangestuurd wordt door geavanceerde besturingssoftware. Deze productielijn past zich automatisch aan op basis van de productieopdracht, waarbij de procesvolgorde, actuatoren, sensoren, verpakking en ingrediënten geoptimaliseerd worden voor efficiënte productie van voornamelijk Ready to eat en Ready to cook maaltijden, evenals verse vleesproducten. De lijn benut technieken zoals blockchain, geavanceerde lijnbesturing, en modulaire systeemarchitectuur om te voldoen aan hoge kwaliteitseisen en flexibiliteit in productieprocessen.

Agrifood 15

Ready to go (m)eat

Agrifood 16

Ready made meals

Het project richt zich op het ontwikkelen van flexibele en efficiënte automatisering en robotisering voor maaltijdproducenten, met name gericht op het MKB, om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van batchgewijze productie, inflexibele partijgroottes en een groeiende schaarste aan arbeidskrachten. Door gebruik te maken van mobiele cobots die verschillende taken kunnen uitvoeren en flexibel kunnen worden ingezet op diverse werkplekken, wordt beoogd om de productieprocessen te verbeteren, arbeidsefficiëntie te verhogen en de kans op fouten te verkleinen, terwijl ook wordt voldaan aan de eisen voor voedselveiligheid en kwaliteitscontrole.

Binnen dit project ontwikkelen en integreren we sensor-gestuurde technologieën voor centrale kwaliteitscontrole en gedecentraliseerde productie in theeplantages. Dit omvat het beheer van alle productiestappen, van kwaliteitscontrole na de oogst tot verpakken, met een continu gemonitord en zelflerend systeem om consistente kwaliteit te garanderen voor de retailmarkt.Het project omvat ook de ontwikkeling van een mobiel, digitaal gestuurd proces en een nieuw product: 'teabars', verpakkingsvrije thee in reepvorm, waarvan elke portie geschikt is voor één kopje thee. Het project verkent of de productie van teabars beter centraal of lokaal kan plaatsvinden, met een focus op nieuwe sensoren, AI, en digitale tweeling-technologieën voor geoptimaliseerde procesbeheersing.

Agrifood 17

Local tea production

Let's connect

Meer weten over het Agrifood domein binnen het NXTGEN Hightech-programma?
We komen graag in contact met je.