NXTGEN

De nieuwe generatie hightech equipment

voor toekomstige generaties

Wereldwijd staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie- en klimaattransitie, optimale gezondheidszorg, veilige communicatie, en verduurzaming van de voedselketen.

Nederlandse bedrijven maken ultra-nauwkeurige, hoogtechnologische machines en apparatuur voor bijvoorbeeld medicijnontwikkeling, de productie van medische instrumenten, datacommunicatie, productiesystemen, halfgeleiderproductie en diverse ander markten.

Om Nederland toekomstbestendig te maken én de maatschappelijke problemen waarmee we nu worden geconfronteerd het hoofd te kunnen bieden is echter een nieuwe generatie hightech equipment nodig. Zonder innovatie en nieuwe technologieën is vooruitgang onhaalbaar.

In het Nationaal Groeifonds programma NXTGEN HIGHTECH gaan ruim 330 partners, in meer dan 60 projecten en in zes essentiële domeinen, een significante bijdrage leveren aan de structurele en duurzame economische groei in Nederland én oplossingen bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding. Inclusief de bijdrage van € 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds, gaat NXTGEN HIGHTECH tot 2030 ongeveer € 1 miljard investeren. 

We gaan een nieuwe generatie hightech machines en apparatuur ontwikkelen voor de toekomstige generatie Nederlanders: onze kinderen.

Bezoek Minister Adriaansens

Bekijk hieronder het videoverslag van het bezoek van minister Adriaansens (EZK) aan NXTGEN HIGHTECH partner LeydenJar en het NXTGEN HIGHTECH programma.

Programmadirecteur NXTGEN HIGHTECH bekendgemaakt

Definitieve toekenning Nationaal Groeifonds voor NXTGEN HIGHTECH

Een sprong vooruit

“De partners in NXTGEN HIGHTECH hebben samen meer dan 60 concrete projectplannen uitgewerkt voor hightech equipment die én bijdraagt aan het concurrentie- en verdienvermogen in Nederland én werkt aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen.

Onze inzet is een nieuwe generatie technologie die van belang wordt voor de toekomstige generatie mensen: onze kinderen.”

Marc Hendrikse
Boegbeeld NXTGEN HIGHTECH

Het NXTGEN HIGHTECH programma biedt oplossingen voor toekomstig Nederland in zes essentiële toepassingsgebieden:

  • Duurzame energie: groene (waterstof)energie en nieuwe batterijen door efficiënte(re) apparatuur te produceren met dunne film technologie.
  • Lasercommunicatie: apparatuur voor datacommunicatie via laserbundels, energiezuinig, veilig en met hogere capaciteit.
  • Gezondheid: productietechnologie voor nieuwe chips die miniatuur diagnostiek (‘Lab-on-Chip’) mogelijk maken, waarmee organen nagebootst (‘Organ-on-a-Chip’) of vervangen (kunstorganen) kunnen worden én de zoektocht naar nieuwe medicijnen en therapieën versnellen, waar mogelijk zonder dierproeven.
  • Snellere chips: ontwikkeling van apparatuur om nog snellere en energiezuinigere chips te maken die deels ook met licht schakelen waardoor er meer toepassingen ontstaan, zoals op medisch,- voeding,- en veiligheidsgebied.
  • Lichte materialen: machines die met innovatieve composiettechnologie lichtgewicht constructies maken om vervoer (luchtvaart, auto’s) energiezuiniger te maken.
  • Robotica in land- en tuinbouw: snelle en precieze robots die bijdragen aan een duurzame voedselketen.

Nederlandse hightech sector in 2030 leidend in Europa 

De Nederlandse hightech sector is goed voor een bijdrage aan het Bruto Nationaal Product (bnp) van € 72 miljard per jaar. Nederland staat op nummer 6 in de Global Innovation Index. Doelstelling is om ‘wereldkampioen hightech’ te worden.

Inclusief de bijdrage van € 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds, gaat NXTGEN HIGHTECH tot 2030 ongeveer een miljard investeren. Daarmee kan het consortium de Nederlandse hightech sector het leidende cluster in Europa maken en een extra bijdrage leveren aan het bnp van € 6 tot 11 miljard per jaar.

Startklaar met brede steun

340 partners gaan samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe hightech apparatuur die de samenleving toekomstbestendig maken, wisselen kennis uit, leren van elkaar en met elkaar, en trekken nieuw talent aan. 

330 partners

189 MKB bedrijven

75 start- en scale-ups

.

60+ projecten