VOORBEELD UIT HET NXTGEN HIGHTECH PROGRAMMA

TOEPASSINGSGEBIED AGRIFOOD

Robotica in land- en tuinbouw

Ook in de landbouw is sprake van arbeidstekorten, terwijl de wereldbevolking blijft groeien naar maar liefst 10 miljard mensen. De landbouwsector heeft dus steeds meer monden te voeden en moet dat met steeds minder mensen voor elkaar krijgen. In de glastuinbouw vindt daarom een enorme schaalvergroting plaats. De beschikbaarheid, grip en borging van het op de juiste wijze uitvoeren van gewasarbeid en de continuïteit van het bedrijfsproces zijn daarbij kritische factoren. Hier maakt de oogstrobot het verschil. Er lopen veel pilots op verschillende gewassen, het verst zijn we met het automatiseren van de oogst van tomaten.

Bedrijven zijn druk bezig met oogst- en teelt gerelateerde data-services te ontwikkelen. Daardoor kunnen we niet alleen met minder mensen sneller gewassen oogsten, maar ook ziektes en plagen vroeg herkennen en onderscheppen.

De agrifood sector kijkt natuurlijk verder dan alleen het teelt-en oogstproces. Met de gelden van het Nationaal Groeifonds kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat landbouwmachines zonder chauffeur veilig en betrouwbaar kunnen werken, door veiligheidssystemen, simulatieomgevingen op bedrijfsniveau en remote assistance verder te ontwikkelen. Dat is niet alleen een oplossing voor het arbeidstekort in deze sector; autonome tractoren kunnen veel kleiner zijn, dus duurzamer.