Handsfree land- tuinbouw en voedselverwerking

Ook in de agrifood is sprake van arbeidstekorten, terwijl de wereldbevolking blijft groeien naar maar liefst 10 miljard mensen. De sector heeft dus steeds meer monden te voeden en moet dat met steeds minder mensen voor elkaar krijgen. De beschikbaarheid, grip en borging van het op de juiste wijze uitvoeren van werkzaamheden in zowel de open teelten, glastuinbouw en voedselverwerking en de continu├»teit van het bedrijfsproces zijn daarbij kritische factoren. Daarnaast kent de sector andere maatschappelijke uitdagingen, van het gebruik van grondstoffen, de druk op onze bodem, energievraagstukken, flexibiliteit in vraag en aanbod en hogere kwaliteits- en veiligheidseisen.  Hier maken robotica en automatisering het verschil. Zo zijn er in de glastuinbouw veel ontwikkelingen gaande op verschillende gewassen, met name  rondom het automatiseren van de oogst van tomaten.

Bedrijven zijn druk bezig met oogst-, teelt- en procesgerelateerde data-services te ontwikkelen. Daardoor kunnen we niet alleen met minder mensen sneller gewassen oogsten, maar ook ziektes en plagen vroeg herkennen en onderscheppen, evenals voedselverspilling tegengaan in de verwerkende fase door vroegtijdig onvolkomenheden te detecteren.

De agrifood sector kijkt natuurlijk verder dan alleen het teelt-,oogst- en bedrijfsproces. Met de gelden van het Nationaal Groeifonds kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat landbouwmachines zonder chauffeur veilig en betrouwbaar kunnen werken, door veiligheidssystemen, simulatieomgevingen op bedrijfsniveau en remote assistance verder te ontwikkelen. Dat is niet alleen een oplossing voor het arbeidstekort in deze sector; autonome tractoren kunnen veel kleiner zijn, dus duurzamer.  Daarnaast werken we aan slimme, vraaggestuurde productielijnen waarbij grondstoffen optimaal worden gebruikt en voedselverspilling zoveel mogelijk wordt tegengegaan.