Systems Engineering

Een nieuwe standaard in Systems Engineering

Het ontwikkelen van nieuwe technologie, apparatuur of techniek kan zeer complex zijn. Vaak werken er specialisten uit allerlei verschillende disciplines aan een innovatie. Om ervoor te zorgen dat een product echt een succes wordt is echter meer nodig dan alleen technische kennis. Hiervoor is iemand nodig die het hele plaatje ziet, van techniek tot markt: een Systems Engineer.

De uitdaging

Het tekort aan engineers

Met ruime expertise op het gebied van Systems Engineering heeft Nederland over de afgelopen jaren een vooraanstaande positie in de high tech equipment-industrie bereikt. Maar onze koploperspositie loopt gevaar als gevolg van een oplopend tekort aan systems engineers. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. De ontwikkeling van de alsmaar complexere high tech producten vraagt meer gekwalificeerde engineers. Tegelijkertijd remmen de gefragmenteerde en verschillende benaderingen van de Systems Engineering competentie, in zowel industrie als onderwijs, het beschikbare aanbod.

De aanpak

Eén benadering

We lanceren een ambitieus programma, gebaseerd op de beproefde werkwijze DASE (Dutch Approach of Systems Engineering). Daarmee buigen we de huidige situatie om en lossen we effectief het schaarsteprobleem op. Dit doen we door het expliciet en eenduidig maken van de Dutch Approach of Systems Engineering en de ontwikkeling van een generieke Systems Engineering-onderwijsaanpak voor de hightech-equipment-industrie, die internationaal tot de verbeelding spreekt. Met als doel een toename van het aantal systems engineer en stimulering van nieuw systems engineering talent.

Onze projecten

Systems Engineering is onderverdeeld in zes werkpaketten.

  • Werkpakket 1 omvat het ontwerpen van het Framework SE.

  • Werkpakket 2 betreft het ontwerp van de doorlopende ontwikkellijn voor Systems Engineering voor het Nederlandse hogere onderwijs inclusief professional education partijen. 

  • Werkpakket 3 is gericht op het realiseren van de inhoudelijke modules, die nodig zijn voor de beoogde doorlopende ontwikkellijn.

  • Werkpakket 4: hierin vinden de voorbereidende activiteiten plaats, die nodig zijn om het integraal inbedden van het DASE-gedachten goed binnen een concrete hogeschool en concrete universiteit.

  • Werkpakket 5, hierin dragen we de ontwikkelde Dutch Approach of Systems Engineering verder uit naar andere domeinen maar ook breder in de maatschappij

Onze project partners

Domeintrekker

Twan de Wit

Twan is programmamanager binnen Brainport Development N.V. Hij heeft een achtergrond in innovatiemanagement en uitgebreide ervaring in project- en programmamanagement.

Let's connect

Meer weten over Systems Engineering binnen het NXTGEN Hightech-programma?
We komen graag in contact met je.