Dunne film / Plasma

Dunne film- en plasmatechnologieën zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de energiesector. Ze spelen een sleutelrol in het verlagen van productiekosten en het verbeteren van de prestaties van technologieën zoals batterijen, electrolysers en zonnecellen. Door geavanceerde controle over productieprocessen te bieden, maken deze technologieën het mogelijk om innovaties op grote schaal toe te passen, gericht op duurzamere technologische oplossingen.

De uitdaging

De kernuitdagingen binnen dunne film- en plasmatechnologie liggen in het optimaliseren van de materiaaleigenschappen, productieprocessen, en apparatuurontwerp om functionele oppervlaktes te realiseren. Deze technologieën vereisen een nauwgezette aanpak om kwaliteit te handhaven bij het opschalen naar industriële productie. Zo moet het bijvoorbeeld materiaalkwaliteit behouden over grote oppervlaktes en moeten nieuwe processen in commerciële productielijnen geïntegreerd worden.

De aanpak

De focus ligt op het ontwikkelen van schaalbare dunne-filmtechnologieën, zoals CVD, ALD, PVD, en sputteren. Hiermee wordt de productie van efficiëntere elektrolyse-units, brandstofcellen en batterijen gestimuleerd. Met deze methoden kunnen de prestaties en efficiëntie worden verbeterd, terwijl het gebruik van grondstoffen vermindert. Onderzoek richt zich op de toepassing van deze technologieën op complexe structuren en het bevorderen van efficiënte chemische reacties via plasma's. Ook wordt actief de samenwerking gezocht met industriële partners om deze innovaties praktisch toe te passen, met een nadruk op het vertalen van geavanceerde materialen en processen naar toepassingen in de energietransitie.

De impact

Het opbouwen van hoogwaardige kennis en expertise binnen dunne film en plasmatechnologieën is essentieel om Nederland voorop te laten lopen in de energietransitie. Deze aanpak maakt het mogelijk om wereldwijd te concurreren en draagt bij aan een duurzame economie. Het initiatief stimuleert economische groei en creëert gespecialiseerde banen, gebruikmakend van de sterke Nederlandse industriële basis.

Let's connect

Meer weten over Smart Industry binnen het NXTGEN Hightech-programma?
We komen graag in contact met je.