VOORBEELD UIT HET NXTGEN HIGHTECH PROGRAMMA

TOEPASSINGSGEBIED LASER SATCOM

Lasercommunicatie

Draadloos dataverkeer loopt via radiogolven. Maar het spectrum raakt steeds voller, de capaciteit is beperkt en de data is af te luisteren. Lasercommunicatie, ook wel optische (satelliet)communicatie genoemd, is hét communicatiemiddel van de toekomst. Data wordt via onzichtbare laserstralen verstuurd tussen satellieten, vliegtuigen en grondstations op aarde. Hiermee is een gigantische vergroting van de beschikbare bandbreedte waarop data wordt uitgewisseld mogelijk én wordt de informatieveiligheid enorm vergroot.

Laser Terminals voor vliegtuigen (Air Terminals) verbinden vliegtuigen snel en veilig met communicatiesatellieten. Er kunnen laserverbindingen tussen vliegtuigen en satellieten tot stand worden gebracht die op 36.000 kilometer afstand in een geostationaire baan om de aarde draaien.

Met de Groeifondsgelden wordt Nederland een leverancier van wereldklasse van deze nieuwe generatie communicatieapparatuur. De vraag naar Air Terminals zal naar verwachting de komende jaren snel groeien. Vanaf 2030 kan de omvang van de gerelateerde markt meer dan 1 miljard per jaar bedragen.