Laser Satellietcommunicatie

Projecten

Overzicht van onze projecten

Laser Satcom 01

Satelliet-Satelliet

Dit project focust op de ontwikkeling van Optische satellietcommunicatie. Optische intersatellietlinks, waarbij satellieten fungeren als netwerkknooppunten die verkeer naar gebruikers doorverwijzen, zijn essentieel voor directe punt-tot-puntconnectiviteit met extreem nauwkeurige positionering, terwijl de kosten laag gehouden worden voor inzet in grote mega-constellaties. De ontwikkeling van prototypes in dit project is cruciaal voor de nieuwe generatie van intersatellietlinkterminals.

Laser Satcom03 richt zich op de ontwikkeling van technologieën en systemen om een soevereine Europese quantumcommunicatie-infrastructuur te ondersteunen, als onderdeel van het EuroQCI-initiatief van de EU. Dit project beoogt een uiterst veilige manier van gegevensverzending en -opslag binnen de EU, met gebruik van Quantum Key Distribution (QKD) voor de beveiliging. De infrastructuur zal een combinatie zijn van bestaande glasvezelnetwerken en satellietverbindingen voor lange afstanden. Binnen het project focussen we specifiek op de ontwikkeling van optische grondstations die het mogelijk maken quantumcommunicatie-kanalen via satellieten te faciliteren, wat essentieel is voor het overbruggen van grotere afstanden binnen het netwerk. Naar verwachting zullen de eerste functionele prototypes van deze grondstations rond 2025/2026 gereed zijn, met als doel de veilige opslag en communicatie van gegevens in het kwantumtijdperk te waarborgen.

Laser Satcom 03

Satelliet-Grond QKD

Laser Satcom 04

Verre ruimte

Dit project is onderdeel van het internationale Artemis-programma en combineert publieke en private initiatieven voor transport en datacommunicatie, zoals NASA's CLPS-programma voor commerciële maanlanders en ESA's Moonlight-initiatief voor datacommunicatie. Met de toename van activiteiten in de verre ruimte stijgt de behoefte aan efficiëntere datacommunicatie. Het project beoogt de ontwikkeling van een 'Deepspace Optische Terminal' (DOT.), die gebruik maakt van Nederlandse optomechatronica en systems engineering om een compact systeem te creëren dat hoge datasnelheden mogelijk maakt tegen lagere kosten per megabit. De technologie, gebaseerd op High-Photon-Efficiency (HPE), wordt samengevoegd tot een vliegbaar prototype dat getest zal worden tijdens een maanmissie, met als doel het product commercieel te exploiteren na een succesvolle demonstratie.

Het project Smallsat – Ground Direct to Earth (DTE) richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde lasercommunicatietechnologieën voor kleine satellieten (onder de 100 kg) om datacommunicatie met hoge doorvoer en hoge beveiliging tegen lage kosten te faciliteren. Met een groeiende vraag naar beveiligde, tijdige data van kleine satellietconstellaties, is lasercommunicatie cruciaal voor het voldoen aan de toekomstige eisen van deze constellaties. Het biedt aanzienlijk hogere datasnelheden dan huidige RF-systemen en verbetert de beveiliging dankzij de smalle straalbreedte. Ook helpt het de uitdagingen te overwinnen die gepaard gaan met het licenseren van traditionele radiofrequentiecommunicatie.

Laser Satcom 05

Smallsat-Grond Direct to Earth

Laser Satcom 06

Grond-Satelliet Feeder link

Binnen Laser Satcom05 richten we ons op de ontwikkeling van grondstations die telecommunicatieverbindingen op zeer hoge doorvoersnelheden, tot uiteindelijk meer dan 1 Tbps, kunnen verwerken. Het project begint met een in-orbit demonstratie waarbij een experimenteel grondstation in fases wordt opgebouwd en getest met een satellietterminal. Initiële integraties omvatten een baken en een zendmodule, gevolgd door de toevoeging van een ontvangstmodule voor bi-directionele verbindingstests. Het uiteindelijke doel is de creatie van een grondstationterminal voor snelheden boven de 100 Gbps, evoluerend naar een tweede generatie systeem dat snelheden boven de 1 Tbps kan bereiken. Dit project omvat niet alleen de ontwikkeling van het grondstation als subsysteem maar adresseert ook operationele en netwerkaspecten, met de ambitie om een sterke positie op de markt voor Laser Satcom apparatuur te verwerven.

Het Vliegtuig/Schip-Satelliet project focust op de ontwikkeling van Laser Satcom terminals voor gebruik op vliegtuigen en schepen, die extreem veilige en snelle verbindingen (van gigabits tot terabits per seconde) met satellieten kunnen realiseren. Dit project verloopt in drie fasen.We beginnen met het ontwikkelen van
een technologisch demonstratiemodel en testen het voor verbindingen met een geostationaire satelliet vanuit een testvliegtuig via een optisch venster.
Daarna volgt de ontwikkeling en het testen van een prototype terminal die geschikt is voor een specifiek type vliegtuig. Tot slot wordt gewerkt aan de kwalificatie en certificering van het product voor operationeel gebruik. Parallel aan deze fasen wordt een plan ontwikkeld voor een maritieme variant van de technologie die gebruikt wordt in de vliegtuigterminals.

Laser Satcom 07

Vliegtuig/Schip-Satelliet

Laser Satcom 10

Innovatie Centrum

Het innovatiecentrum streeft ernaar de Nederlandse industrie te ondersteunen om tegen 2040 een significant marktaandeel van ongeveer 0,5 tot 2 miljard euro per jaar te verwerven in de markt voor Free Space Optical Communication. Dit doel zal worden bereikt door het coördineren van het Laser Satcom programma, het bevorderen van samenwerking tussen partners, het onderzoeken van toekomstige netwerkstructuren voor Laser Satcom, en het ontwikkelen van gedeelde productiefaciliteiten en pilotlijnen voor Laser Satcom subsystemen. Daarnaast richt het centrum zich op het verspreiden van onderzoeksresultaten en het opleiden van nieuw talent.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van cruciale technologieën tussen Technology Readiness Levels (TRL) 2-5 die fundamenteel zijn voor toekomstige lasersatellietcommunicatiesystemen. De technologieën omvatten opto-mechatronica voor mechanische sensoren en actuatoren, geavanceerde elektronica voor snelle gegevensverwerking, geïntegreerde fotonica zoals lasers en multiplexers, en quantumcommunicatietechnieken zoals detectors voor Single Photon Counting. Het doel is om de ontwikkelde sleuteltechnologieën toe te passen in de volgende generatie laser satellietcommunicatiesystemen, die potentieel unieke verkoopargumenten bieden voor toekomstige Laser Satcom-terminals geproduceerd in Nederland.

Laser Satcom 11

Technologie ontwikkeling

Meer weten over de projecten in de Laser Satellietcommunicatie?

Domeintrekker Erik Fritz praat je graag bij.