Energie

Op weg naar een duurzaam energiesysteem

Energie is de drijvende kracht achter al onze dagelijkse activiteiten: het geeft ons kracht om te groeien en te innoveren. Maar onze huidige (fossiele) brandstoffen hebben geleid tot milieuproblemen zoals klimaatverandering en luchtvervuiling. Investeren in duurzame energie is dus niet langer een optie maar noodzaak.

De uitdaging

De transitie naar duurzaam

De transitie naar een duurzaam energiesysteem vraagt niet alleen om duurzame opwekking van energie maar ook om de inzet van additionele energieopslag en -energieconversie. Opslag van energie is nodig omdat duurzame alternatieven voor energieopwekking bijvoorbeeld weersafhankelijk zijn. Innovatie in conversie van (elektrische) energie is nodig voor de vergroening van de chemische industrie. Cruciaal in dit proces zijn kosteneffectiviteit en vermindering van gebruik van (kritische) materialen. Vernieuwing in de benodigde materialen en componenten, maar vooral ook in productiemethoden van energieopslagsystemen leiden tot een versnelling in het opschalen van een duurzame energieproductieketen.

De aanpak

Verder bouwen op bestaande kennis

De focus van ons domein ligt op strategische gebieden waar Nederland al in uitblinkt. Met onze diepgaande knowhow in dunne films, systeemintegratie en plasmatechnologie richten we ons op opkomende marktgebieden zoals batterijen, elektrolyse, brandstofcellen en plasmaconversie. Het op grote schaal produceren van bijvoorbeeld batterijen en elektrolyse helpt om kosten te verlagen en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

Onze projecten

Dit zijn de projecten die binnen het Energie domein actief zijn:

  • 3D Battery Pilot Line Production

  • Next-gen Equipment for Batteries and Battery-materials

  • Plasma Conversion of Methane

  • Alkalina

  • Third Generation Electrolyzers

  • Massaproductie van Zero Emission Fuels micro-plants voor betaalbare solar fuel

Domeintrekker

André Schilt

André heeft een achtergrond in innovatiewetenschappen en is geruime tijd werkzaam geweest binnen de high tech sector. Sinds 2022 is hij actief voor verbinden en aanjagen van innovatie binnen energie sector.

Let's connect

Meer weten over het Energie domein binnen het NXTGEN Hightech-programma?
We komen graag in contact met je.

Fotografie op deze pagina met dank aan:
Vincent van den Hoogen
Bart van Overbeeke