Energie

Projecten

Overzicht van onze projecten

Energie 01

3D Battery Pilot Line Production

Dit project ontwikkelt een revolutionaire 3D solid-state batterijtechnologie die 100% veiliger en 50% lichter is met een capaciteit die minstens 200% hoger is dan die van huidige geavanceerde Li-ion batterijen. Het doel is het opzetten van een unieke R&D pilot productielijn met een capaciteit van 10-20 MWh per jaar voor de ontwikkeling en optimalisatie van deze nieuwe generatie batterijen. Deze lijn wordt gerealiseerd met op maat gemaakte apparatuur en processen, ontwikkeld door 11 samenwerkende partners. De activiteiten van het project zijn onderverdeeld in zes werkpakketten, gericht op systeemspecificaties, ontwerp, realisatie, en integratie, met duidelijk gedefinieerde milestones en KPI's om de voortgang en resultaten te bewaken.

Energie 02 focust op het ontwikkelen van geavanceerde batterijtechnologieën met nieuwe materialen en productieprocessen om de kosten te verlagen en de prestaties te verbeteren. Het richt zich op batterijen van de volgende generatie die gebruikmaken van siliciumanodematerialen en zowel vloeibare als vaste elektrolyten, wat bijdraagt aan hogere capaciteit, langere levensduur, snellere oplaadtijden en verhoogde veiligheid. De ontwikkelde technologieën zullen kleinschalig getest worden om hun toepasbaarheid in geavanceerde batterijsystemen te valideren, waarmee Nederland een leidende rol kan spelen in de productie van de volgende generatie energieopslagsystemen.

Energie 02

Next-gen Equipmentvoor batterijen en batterijmaterialen

Energie 03

Plasma omzetting methaan

Binnen Energie 03 ontwikkelen we geavanceerde plasma-technologieën voor de elektrificatie van productieprocessen die traditioneel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, met een aanzienlijk potentieel voor CO2-vrije productie. Het doel is het demonstreren en opschalen van modulaire systemen die plasma gebruiken voor de efficiënte omzetting van methaan in waterstof en waardevolle koolwaterstoffen zoals acetyleen en etheen, wat cruciaal is voor grootschalige chemische processen en recycling/upcycling toepassingen. Deze technologie zal niet alleen bijdragen aan de vermindering van CO2-emissies maar ook aan de economische valorisatie van bijproducten in chemische en recycling processen. Het project omvat ook de ontwikkeling van technologieën voor de integratie van groene stroom, wat de weg vrijmaakt voor duurzamere industriële processen en de productie van waterstof met een lagere energetische kost dan traditionele methodes.

Dit project richt zich op de ontwikkeling van modulaire, schaalbare waterstofproductiesystemen op basis van alkaline elektrolysetechnologie, die lokaal aanpasbaar zijn aan de beschikbare groene energiebronnen zoals zon en wind. Het doel is om een kostenefficiënte, ecologisch duurzame en betrouwbare oplossing voor decentrale waterstofproductie te bieden, die flexibel reageert op lokale energiebeschikbaarheid en vraag. Dit systeem zal onder meer gebruikt worden voor brandstofcel-voertuigen, als grondstof voor chemische processen, en voor industriële toepassingen. Het project combineert onderzoek naar elektrochemische cellen, systeemarchitecturen en productietechnieken om een prototype van een elektrolyzersysteem te ontwikkelen en te demonstreren, dat geoptimaliseerd is voor diverse decentrale applicaties.

Energie 07

PHOENIX-Alkalina

Energie 08

Derde-generatie electrolyser

Tegen 2030 zullen in heel Europa fabrieken staan die groene waterstof produceren uit elektriciteit, ondersteund door de transitie van de energie-intensieve industrie naar waterstof uit hernieuwbare bronnen. De huidige elektrolyzertechnologieën moeten echter significant verbeterd worden in termen van efficiëntie, materiaalgebruik en kosten. Energie08 focust op het radicaal herontwerpen van elektrolyzers, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde nanotechnologieën en op maat gemaakte microstructuren om optimale procesefficiëntie te bereiken. Deze aanpak beoogt een drastische vermindering van het energie- en materiaalverbruik en de kosten.

De ZEF-micro-plant is een geavanceerde, modulaire installatie ontwikkeld voor de productie van methanol uit zonne-energie en lucht, waarbij CO2 en water rechtstreeks uit de lucht worden gevangen. De installatie, gekoppeld aan zonnepanelen, bestaat uit een systeem voor CO2- en wateropvang, een alkaline-elektrolyzer voor waterstofproductie onder hoge druk, en een dynamische reactor die de waterstof met CO2 omzet in methanol. Deze methanol, een bulkchemische stof, kan direct worden gebruikt als duurzame brandstof voor schepen of in brandstofcellen, en vormt een circulaire oplossing die bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot. Energie10 beoogt massaproductie van deze micro-plants voor installatie in grote zonnefarms. Dit omvat ook de verdere ontwikkeling en validatie van de micro-plant en het opzetten van een productie/assemblagelijn voor de grootschalige productie.

Energie 10

Massa productie van ZEF micro-plants voor betaalbare solar fuel

Meer weten over de projecten in het Energie domein?

Domeintrekker André Schilt praat je graag bij.