1 november 2023 3 minuten Leestijd

NXTGEN Hightech lanceert NXTGEN Finance

NXTGEN Hightech werkt met zo’n 330 bedrijven door heel Nederland aan technologieontwikkeling voor een nieuwe generatie hightech equipment. Om met de nieuw ontwikkelde technologieën sterke posities op te bouwen in diverse sectoren, is kapitaal nodig. Daarom komt NXTGEN Hightech samen met de Regionale Ontwikkeling Maatschappijen (ROM’s) en in nauwe samenwerking met private en publieke financiers met een nieuw initiatief: NXTGEN Finance.

Combinatie van private en publieke investeerders

NXTGEN Finance wil in samenwerking met een kring van diverse financiers de doorontwikkeling en financiering van hoogwaardige hightech equipment, ook voor de langere termijn, waarborgen. Hierbij betrekt NXTGEN Finance een combinatie van financiers en venture capital en private equity investeerders uit zowel het private als het publieke domein, met zowel een regionale, landelijke of internationale scope. Het gaat veelal om een combinatie van partijen, generieke en thema-specifieke investeerders, met een diversiteit aan financiële producten.

Deze financiers en investeerders kunnen via NXTGEN Finance de nieuwste technologieën en innovaties spotten, vroegtijdig het verdienmodel analyseren en, mogelijk samen, tot investeringen komen. Naast financieren is ook het, in een vroege fase van technologieontwikkeling, bij elkaar brengen van NXTGEN Hightech partners en financiers een belangrijk doel. Zo wordt vroegtijdig naar de juiste financieringsstructuur gekeken en worden de relevante netwerken verbonden. 

Toegang tot extra financiering

Monika Hoekstra, Managing Director van NXTGEN Hightech, over het initiatief: “Binnen ons programma hebben we behoorlijk veel start-ups en scale-ups. Die hebben vroeger of later, afhankelijk van de fase van hun ontwikkeling, additionele financiering nodig om hun innovaties op te schalen en/of naar de markt te brengen. Met dit initiatief bieden we onze projectpartners extra support zodat de innovaties snel hun weg naar de markt kunnen vinden.”

De ROM’s zijn bij uitstek in staat hightech bedrijven toegang te geven tot extra financiering. Vanuit hun competenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren, ondersteunen zij startups, scale-ups en het innovatief MKB. Met een totaal van ca. EUR 2.3 miljard aan investeringsfondsen onder beheer en betrokkenheid bij meer dan 50% van de venture capital investeringen, zijn de ROM’s een van de actiefste financiers in Nederland.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is bestuurlijk betrokken bij NXTGEN Hightech en heeft een groot extern netwerk van financiers en investeerders en track record op de verschillende thema’s binnen NXTGEN Hightech.

Brigit van Dijk - van de Reijt, CEO van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij zegt: “het is zaak dat meer middelen ter beschikking komen voor het versneld doorontwikkelen en naar de markt brengen van hightech equipment die bijdraagt aan onze duurzaamheid en toekomstig verdienvermogen. Hierin zijn we als Nederland veelal koploper en die positie willen we graag behouden. Met dit initiatief stellen we ons expliciet als doel om naast publieke vooral ook private investeerders over de streep te trekken om mee te investeren.”