15 december 2023 2 minuten Leestijd

Vooraankondiging Open Call: ontwikkeling van toekomstbestendige hightech apparatuur

Naar verwachting lanceert NWO de call ‘Toekomstbestendige hightech apparatuur’ in januari 2024. Deze call is de eerste oproep die voortkomt het NXTGEN Hightech-programma. NWO stelt financiering beschikbaar voor het ontwikkelen van een nieuwe generatie hightech equipment gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en technologie-soevereiniteit van Nederland. Voor het publiek-private onderzoek is in totaal 10,6 miljoen euro beschikbaar.

De call richt zich op onderzoek ter bevordering van de ontwikkeling van een nieuwe generatie hightech apparatuur in Nederland. De huidige kracht van Nederland op dit gebied is te danken aan de expertise en ondernemersgeest van diverse spelers, waaronder bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers. Om deze positie te handhaven, zijn aanzienlijke investeringen nodig om het toekomstige verdienvermogen te versterken. 

Geprioriteerde technologie

Bij de call dient het aangevraagde onderzoek ten minste één geprioriteerde sleuteltechnologie te koppelen aan één van de systeemtechnologieën. De geprioriteerde sleuteltechnologieën zijn gericht op het versterken van het Nederlandse ecosysteem voor de volgende generatie hightech equipment en zijn:

  • Cyber-physical systems / robotica; 

  • (Opto)mechatronica; 

  • Semiconductor devices / Lithografische systemen; 

  • Dunne film / Plasmatechnologie; 

  • Bionanotechnologie.

De geselecteerde systeemtechnologieën voor de 2023-call spelen een sleutelrol in alle zes toepassingsdomeinen binnen NXTGEN Hightech en zijn:

  • Smart industry;

  • Systems engineering.

 

Disclaimer

Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.