19 juni 2024 3 minuten Leestijd

NXTGEN Smart Industry Event – Noord NL

Op 18 Juni 2024 organiseerde het Noordelijke Smart Industry - Autonomous factory project een groot event om na 1 jaar de eerste projectresultaten te tonen. Bij TNO Groningen, In het “Plus Ultra Groningen” gebouw van Kadans Science partner stond het programma in het teken van het belang van de ontwikkeling van autonome productiesystemen voor het in stand houden en uitbreiden van de productiviteit in Nederland en de noordelijke regio. De ochtend werd benut voor inhoudelijke sessies met alle consortiumpartners. Voor het middagprogramma waren zo’n 100 gasten uitgenodigd van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Zij kregen uitleg over de uitdagingen waarvoor wij in Nederland staan om concurrerend te blijven.

Stappen richting autonome, schaalbare en flexibele productie

Om dit te realiseren is het noodzakelijk stappen te zetten richting meer autonome, schaalbare en flexibele productie. Dit is precies waarop het NXTGEN - Smart Industry project zich richt. Met dank aan financiële ondersteuning vanuit het nationaal groeifonds bundelen 24 partners in Noord-Nederland gedurende de looptijd van 7 jaar de krachten om gezamenlijk te werken aan autonome oplossingen voor de toekomst. En daarna? Ook dan zijn inspanningen nodig om de innovaties op dit gebied door te zetten en continuïteit te waarborgen. De concurrentie staat niet stil, dus zijn er ook al plannen in de maak om een Centrum voor Autonome systemen in Noord-Nederland op te zetten: INFINITECH. INFINITECH heeft de ambitie een entiteit te worden die Europees bekend staat om haar kennis en kunde van autonome systemen. Hiermee moet nieuw talent worden aangetrokken en de kennis en bedrijvigheid die hieruit voortvloeit opent deuren naar private- en publieke financiering. Een fysieke locatie, waar bedrijven op lange termijn samen werken aan autonome productiesystemen en waar de ontwikkelrichting en de behoeftes vooral vanuit de bedrijven gestuurd moet worden, maakt ook onderdeel uit van het plan.

Tijdens de bijeenkomst werden bovenstaande plannen toegelicht en het belang van samenwerking in het NXTGEN-project benadrukt tijdens een paneldiscussie. Opvolgend was er een interessante Keynote over cybersecurity in het IT- en OT-domein. Peter Zinn wist het publiek met sprekende voorbeelden mee te nemen in de wereld van de hackers. Wat voor personen zijn dit? Hoe gaan ze te werk? Hoe kunnen we ons hiertegen wapenen? Met sprekende en soms lachwekkende voorbeelden werd duidelijk dat cybercriminaliteit op het punt staat groter te worden dan de traditionele criminaliteit. En dat is een groot risico voor industrie en maatschappij en druist in tegen de wens om onze OT-fabrieksnetwerken te koppelen aan de buitenwereld, om daarmee zaken als bijvoorbeeld een digitaal product paspoort, connected supplier networks of service op afstand mogelijk te maken.

Het laatste deel van het programma vond plaats bij de opgestelde NXTGEN demonstrators. Hier werden de eerste contouren van de toekomstige autonome fabriek zichtbaar. Met enthousiasme lieten de partners de eerste resultaten zien van hun inspanningen. Soms lastig uitlegbare topics, die zich tegenwoordig steeds meer op IT en OT-gebied afspelen, werden hier tastbaar en uitlegbaar gemaakt middels “kleine” versies van de echte demonstrators op locatie. Want daar zit de kracht van samenwerking: een locatie hebben waar je fysiek en met elkaar kan werken een de echte oplossingen in de realiteit. Geen papierstudie dus, maar het echte werk!