8 mei 2024 2 minuten Leestijd

Composieten03: eerste showcase tijdens SAM XL event

Het NXTGEN Hightech Composieten 03 project laat op 28 mei een eerste 'Zero defect' showcase zien tijdens het SAM XL event in Delft. Tussen 15.00u en 17.00u worden verschillende robotica-demonstraties van consortiumleden getoond met de nieuwste vorderingen. De showcase is gratis en vrij toegankelijk, maar registreren is vereist.

Het project biedt aanzienlijke mogelijkheden voor de groei van ons Nederlandse robotica-ecosysteem. Het consortium is vastbesloten om nieuwe uitdagingen aan te pakken. Het doel is om de productie van robots en processen voor composietproductie te verbeteren, wat verder gaat dan automatisering.

Er zijn specifieke use cases geïdentificeerd om de technologie te testen. In deze use cases, waar 'closed-loop' procescontrole plaatsvindt, bepaalt de robot zelfstandig via sensoren of de juiste stappen op de juiste plaats worden uitgevoerd. Dit wordt in real-time vergeleken met zijn digitale tegenhanger, waarbij de robot zichzelf indien nodig corrigeert. Deze autonome aanpak is noodzakelijk om technologische vooruitgang te versnellen.

Composieten03 is gestructureerd in verschillende werkpakketten, gericht op robotica gebieden zoals materiaal toevoegen en verwijderen, robotische inspectie en softwareprogrammering. Deze werkpakketten zijn verdeeld onder verschillende partners, van groot tot klein en van industriële tot academische instellingen. De consortiumleden zijn TU Delft, SAMXL robotic fieldlab, QLayers, CEAD, TNO, GKN, KLM, KvE, GTM en Suzlon.