2 april 2024

Matchmakingsbijeenkomst

Toekomstbestendige hightech apparatuur

Registratie is gesloten.

Op 2 april 2024 organiseert- NXTGEN Hightech in samenwerking met NWO een matchmakingevenement op locatie in Utrecht voor de open call 'Toekomstbestendige hightech apparatuur'. Deze call heeft als doel de ontwikkeling van een nieuwe generatie hightech equipment, gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en de technologie-soevereiniteit van Nederland.

Het doel van de matchmakingbijeenkomst is om onderzoekers uit verschillende disciplines én professionals van publieke en private partijen met elkaar in contact te brengen.

Locatie: NWO Utrecht

Taal: Engels

Registratie: aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 27 maart 2024, deelname is kosteloos

Klik hier voor de call-pagina (via NWO)

Voorlopig programma

  • 12:30     inloop met lunch

  • 13:00     start bijeenkomst met interactieve sessies en netwerkmomenten

  • 15:00     einde bijeenkomst en start napraat/borrel

Over de call

Voor het stimuleren van de ontwikkeling van een nieuwe generatie hightech equipment is 10,6 miljoen euro onderzoeksfinanciering beschikbaar. De toekomstbestendige hightech apparatuur is gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en de technologie-soevereiniteit van Nederland. De nieuwe kennis valt binnen een van de zes toepassingsdomeinen, zoals energieconversie- en opslag. Het onderzoek komt voort uit vijf geprioriteerde sleuteltechnologieën en is gekoppeld aan een van de twee geselecteerde systeemtechnologieën.

Matchmaking

De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo te komen tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen. Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies spreken de deelnemers over interdisciplinaire samenwerking en wisselen zij hun (onderzoeks-) interesses met elkaar uit. Tot slot wordt ruimte geboden om door te praten met andere geïnteresseerden, en wordt afgesloten met een laagdrempelige borrel.

Pitch & presenteer

Tijdens de sessie krijgen deelnemers de mogelijkheid om hun idee/voorstel binnen 3 minuten te presenteren, met ruimte voor discussie. Dit gebeurt in de vorm van een korte pitch, waarbij in ieder geval het onderzoeksgebied, het plan en de wensen kort besproken dienen te worden. Er is ruimte voor maximaal 8 pitches.