Composieten

Projecten

Binnen het Composieten domein werken we aan innovatieve productietechnologie (Hardware en software) voor hoogwaardige toepassing in de luchtvaart en mobiliteit. Het domein omvat drie projecten (twee toepassing en één verdieping):

Composieten 01: Digitale composiet automatisering voor een duurzame luchtvaart

Composieten 02: Digitale micro-fabriek voor lichtgewicht e-mobility

Composieten 03: Efficiënte en bewezen 'Zero-Defect' productie

Overzicht van onze projecten

Composieten 01

Digitale composiet automatisering voor een duurzame luchtvaart

Composieten01 beoogt het verduurzamen van de luchtvaartindustrie door de ontwikkeling van een digitaal productieplatform voor flexibele composietproductie. Dit is essentieel voor lichtgewicht vliegtuigcomponenten. Ondanks het bestaande hoge niveau van compositietechnologie is de productie nog grotendeels handmatig vanwege complexiteit en variatie in materialen. Dit project zal door automatisering en digitalisering, inclusief de integratie van adaptieve machines en robot-gebaseerde systemen, bijdragen aan een reductie van CO2-emissies, afvalvermindering en efficiëntie in productieprocessen. Dit platform zal niet alleen de betaalbaarheid en flexibiliteit van composietproductie verbeteren, maar ook de time-to-market voor nieuwe productseries drastisch verkorten en de milieu-impact verminderen.

Dit project focust op het ontwikkelen van een digitaal productieplatform voor de flexibele productie en recycling van lichtgewicht thermoplastische composieten, gericht op e-mobility en automotive toepassingen. Het beoogt radicale kostendaling en snellere time-to-market door geautomatiseerde, adaptieve productiesystemen die kunnen inspelen op snelle marktveranderingen en kleinere seriegroottes. De nadruk ligt op het verbeteren van de duurzaamheid door het verhogen van de inzet van recycable materialen en het verminderen van productieafval. Dit omvat de ontwikkeling van adaptieve machines, digitale productielijnen, en recyclingtechnologieën, en wordt ondersteund door drie pilot productielijnen die zowel productie als recycling van thermoplastisch composiet omvatten.

Composieten 02

Digitale micro-fabriek voor lichtgewicht e-mobility

Composieten 03

Efficiënte en bewezen 'Zero-Defect' productie

Binnen het Composieten03 project streven we naar het optimaliseren van de productieprocessen in de mobiliteitssector. Dit doen we door het ontwikkelen van autonome robottechnologie die de daadwerkelijke fysieke wereld nauwkeurig afstemt op de virtuele ontwerpwereld. Het richt zich op het automatiseren van complexe composietproductie voor de luchtvaart en windturbines, zoals het 3D-printen, boren, lassen, en coaten van onderdelen, met een sterke focus op kwaliteitscontrole en inspectie. Door geavanceerde sensoren en digitale modellen te integreren, worden robots in staat gesteld zelfstandig te opereren en real-time aanpassingen te maken, wat leidt tot efficiëntere productieprocessen en significante vermindering van handarbeid.

Meer weten over de projecten in het Composieten domein?

Domeintrekker Bouke Veldman praat je graag bij.