22 april 2024 3 minuten Leestijd

NXTGEN SCSN lancering tijdens de Hannover Messe

Tijdens de Hannover Messe is het NXTGEN SCSN-project officieel van start gegaan. Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens lanceerde het project op de eerste dag van het Duits industrie-event, onder andere in het bijzijn van NXTGEN Hightech-programmadirecteur Monika Hoekstra en Brainport Industries-directeur John Blankendaal.

Een nieuwe fase: Digital Product Pasports, Product Carbon Footprint en Supply Chain Resilience

Tien jaar geleden is SCSN gestart op de Hannover Messe met als doel samen te werken met solution providers om de complexe wirwar van informatiestromen tussen bedrijven aan te vereenvoudigen. Gedurende de afgelopen tien jaar hebben meer dan 15 solution providers zich aangesloten, waarmee gezamenlijk 500 klanten zijn verbonden en de automatisering van de supply chain is bevorderd. In termen van ontwikkeling heeft SCSN voortgebouwd op fundamenten zoals Gaia-X en data-spaces, en vooruitgang van het Duitse Catena-X-initiatief voor de automotive sector.

Nu tien jaar later, met de steun van NXTGEN Hightech, staat SCSN klaar voor de volgende fase, waarbij de functionaliteit van de supply chain wordt uitgebreid en dieper wordt verankerd in onze maakindustrie. Hierdoor krijgen meer solution providers en maakbedrijven de mogelijkheid om aan te sluiten.

Een toekomstbestendige industrie

De missie van NXTGEN SCSN is om een sterke en toekomstbestendige hightech productie-industrie te realiseren door middel van een volledig digitaal verbonden en transparante toeleveringsketen. NXTGEN Smart Industry SI9 speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de ambitie van SCSN om de beschikbaarheid van gegevens te verbeteren en informatie door de hele toeleveringsketen te verrijken.

De focus voor 2024 ligt op:

  • Product Carbon Footprint reporting

  • Uitbreiding van inkoop- en verkoopstromen

  • Technische uitbreiding en verbeteringen

  • Supply Chain Resillience (weerbaarheid binnen de toeleveringsketen)

  • Digitaal productpaspoort

Over NXTGEN SCSN

Smart Industry SI9 richt zich op het ontwikkelen van een datadelingsinfrastructuur voor de hightech maakindustrie, waarbij bedrijven data kunnen delen om te voldoen aan wet- en regelgeving en hun bedrijfsprocessen of een kostenefficiënte manier te optimaliseren. De infrastructuur moet flexibel zijn en verschillende soorten data kunnen delen, terwijl bedrijven de controle behouden over hun eigen data. Samenwerking tussen verschillende partijen is essentieel om deze infrastructuur te realiseren. Het project ontwikkelt een toekomstvisie en blauwdruk voor deze infrastructuur, inclusief een referentie-implementatie van de benodigde bouwblokken. Het streven is naar een deelbare digital twin, waarbij alle aspecten van producten en processen gedurende hun levenscyclus kunnen worden gedeeld en gecontroleerd, en waarbij interoperabiliteit is verzekerd.

Smart Industry SI9 werkt in synergie met Smart Industry SI6 voor het ontwikkelen van de data modellen.