Smart Industry

Projecten

Overzicht van onze projecten

Smart Industry 01

Autonomous factory - Industrieel Cluster Noord

Smart Industry01 is gericht op het ontwikkelen van autonome systemen en heeft als doel de Nederlandse positie als koploper in hightech systemen en materialen (HTSM) verder te versterken door geavanceerde concepten en technologieën te ontwikkelen. Aanvankelijk ligt de focus op het implementeren van autonome systemen in productiebedrijven, met het uiteindelijke doel om deze kennis te gebruiken om autonomie in andere sectoren te bevorderen.

Drie Living Labs vormen de kern van het project, waar samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en lokale bedrijven leiden tot het ontwikkelen en demonstreren van nieuwe productiemethoden en equipment. Elk lab richt zich op een specifiek productiearchetype: massaproductie, high mix/low volume productie, en procesindustrie. Deze labs dienen als proeftuinen voor het ontwikkelen van competenties in mass customization binnen een autonome fabriekssetting.

FACTORY2030 is gericht op het ontwikkelen van geavanceerde en flexibele productiesystemen voor toepassingen in sectoren zoals energie, biomed, halfgeleiders, agrifood en composieten. Dit project zal innovatieve modulaire productiesysteemarchitecturen, digitale productontwikkelingstools, kwaliteitsbewakingsmethoden en automatiseringsoplossingen omvatten. Belangrijke aandachtspunten zijn de ontwikkeling van 'digital twins' en de implementatie van deze systemen in pilotlijnen aan de Universiteit Twente, gericht op biomedische en batterijproductie.

Smart Industry 02

Autonomous factory - Industrieel Cluster Oost

Smart Industry 03

NXT GEN Autonomous Factory

Smart Industry02 beoogt innovatie binnen drie domeinen: Smart Manufacturing met nadruk op flexibele productietechnologieën en robotisering, Smart Working gericht op ondersteunende systemen voor besluitvorming en training, en Smart System Engineering met een focus op modelgestuurde engineering en duurzaamheid over de levenscyclus. De kernuitdaging is het realiseren van een productieproces dat kleine series en hoge variabiliteit aankan zonder fouten, vertraging, of kostbare herprogrammeringen (zero defect, zero delay, zero programming). Het project streeft naar de ontwikkeling van een autonome flexibele productielijn die de principes van Smart Manufacturing van individuele productiecellen naar complete lijnen of fabrieken tilt. Dit omvat het ontwikkelen van geïntegreerde benaderingen voor productieflexibiliteit, het oplossen van technologische uitdagingen voor flexibel en foutloos produceren, en het organiseren van noodzakelijke werkwijzen, tools en randvoorwaarden.

Het doel van Smart Industry04 is om de productiecapaciteit en -productiviteit te verhogen door middel van digitalisering en automatisering, en te zorgen voor een foutloze productie die voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Het project zal een innovatiecentrum oprichten voor de ontwikkeling van Industrie 4.0-technologieën, gericht op de autonome productie van lasersatcom modules, microsatelliet assemblage, en andere geavanceerde componenten, wat bijdraagt aan de duurzame groei van Nederlandse bedrijven en de economie.

Smart Industry 04

Autonomous factory - Industrieel Cluster West

Smart Industry 05

Autonomous factory - Common

De focus binnen Smart Industry05 ligt op het integreren van geavanceerde digitale tools en Industrie 4.0 standaarden om productiesystemen zelfstandiger te maken. Er worden gemeenschappelijke onderdelen zoals digitale blauwdrukken en architecturen voor autonome manufacturing systemen ontwikkeld. Het project zal zich richten op het verbeteren van de flexibiliteit en foutloze productie van complexe producten in kleine series, door middel van automatische configuratie en programmering van productieprocessen, inclusief logistiek, om zo omsteltijden te elimineren en continue kwaliteit te waarborgen. De resultaten zullen landelijk als standaarden dienen om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te versterken.

Dit project richt zich op het verdiepen en opschalen van het Smart Connected Supplier Network binnen de high-tech industrie, met als doel de productie van high-tech equipment te ondersteunen. De kern van het project omvat de integratie van geavanceerde supply chain functionaliteiten, zoals uitgebreide ketenplanning en het delen van informatie over voorraden en productiecapaciteiten om verstoringen te minimaliseren. Daarnaast wordt de overgang naar model-based design bevorderd, waarbij digitale modellen gedeeld worden in plaats van traditionele 2D-tekeningen. Nieuwe samenwerkingsvormen en 'manufacturing-as-a-service'-aanpakken worden ontwikkeld, waardoor productiecapaciteiten gedeeld kunnen worden en de rol van toeleveranciers in het ontwerp-, productie- en lifecycle management proces versterkt wordt. Ten slotte zal het project nieuwe methoden voor het delen van asset-data implementeren, zoals certificerings- en kwaliteitsgegevens, die gebruikt worden om de kwaliteit te verhogen en productinnovatie te stimuleren.

Smart Industry 06

NXT GEN Smart Enabling Technologies

Smart Industry 07

Enabling technologies for smart networks - RAMses

Het RAMSES project richt zich op het verbeteren van de betrouwbaarheid van nieuwe generaties hightech equipment door het integreren van Smart Industry technologieën. Dit omvat het datagedreven ontwerpen, produceren, opereren, onderhouden, innemen en recyclen van equipment, met het doel om de feedback loop tussen maintenance, operations, manufacturing en design te versnellen. Het project zal de gehele levenscyclus van hightech equipment bekijken, gericht op optimalisatie van betrouwbaarheid en functionaliteit in een veranderende omgeving. Dit behelst een transitie van traditionele producten naar diensten en het implementeren van nieuwe technologieën en processen. RAMSES streeft ernaar om equipment continu te verbeteren op basis van real-time feedback uit alle lifecycle activiteiten.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een geavanceerd asset management systeem voor hightech apparatuur, waardoor fabrikanten exacte configuratiegegevens van hun systemen kunnen bijhouden. Dit systeem omvat "immutable hardware tokens" als vertrouwde ankers op IoT eindpunten en een token managementsysteem. Door systematische authenticatie via verbonden Trust Anchors en cloud databases wordt een robuust asset management systeem gecreëerd, wat de basis vormt voor lifecycle management en kwaliteitsverbetering van Digital Twins informatie. Het project omvat ook het uitwerken van twee use cases om een basis te leggen voor servitisatie en configuratiemanagement.

Smart Industry 08

Enabling technologies for smart networks - Aphrodite

Smart Industry 09

Enabling technologies for smart networks - Common

Smart Industry09 richt zich op het ontwikkelen van een datadelingsinfrastructuur voor de hightech maakindustrie, waarbij bedrijven data kunnen delen om hun concurrentiedoelstellingen te behalen. De infrastructuur moet flexibel zijn en verschillende soorten data kunnen delen, terwijl bedrijven de controle behouden over hun eigen data. Samenwerking tussen verschillende partijen is essentieel om deze infrastructuur te realiseren. Het project ontwikkelt een toekomstvisie en blauwdruk voor deze infrastructuur, inclusief een referentie-implementatie van de benodigde bouwblokken. Het streven is naar een deelbare digital twin, waarbij alle aspecten van producten en processen gedurende hun levenscyclus kunnen worden gedeeld en gecontroleerd, en waarbij interoperabiliteit is verzekerd.

Het NXTGEN Smart Industry programma streeft ernaar om Europa te leiden naar het meest flexibele ecosysteem in de maakindustrie, en Industrie 4.0 te omarmen voor een competitief voordeel. Met Smart Industry10 ondersteunen we de Autonomous Factory en Smart Networks projecten, met drie subprogramma's: projectmanagement, internationale standaardactiviteiten en Smart Makers Academy modules om de maakindustrie te helpen met Industrie 4.0-oplossingen en digitale vaardigheden. Dit omvat het gebruik van Industrie 4.0-standaarden zoals OPC-UA en AAS, met de uitdaging van het trainen van werknemers in digitale vaardigheden via de Smart Makers Academy voor zowel NXTGEN-partners als MKB-maakbedrijven.

Smart Industry 10

NXT GEN Capabilities Booster

Meer weten over de projecten in de Smart Industry?

Domeintrekker Jeroen Broekhuijsen praat je graag bij.